Officiële VOG Screening door Ministerie van Veiligheid en Justitie (Dienst Justis). Wij bemiddelen als intermediair. 

Wat is een VOG

VOG aanvraag starten

De volgende vragen komen aan bod op deze VOG uitlegpagina:

• Wat is een VOG?
• Wat kost een VOG
• Wat betekent VOG
• Beroepen zonder VOG
• VOG wat is dat
• Hoe lang is een vog geldig
• Wanneer krijg je geen VOG?
• Is bewijs van goed gedrag zelfde als VOG?

Wat is een VOG precies?

Bij het uitvoeren van bepaalde  functies heb je tegenwoordig een VOG nodig. Dat is een afkorting voor Verklaring Omtrent Gedrag. Het is een officiële verklaring voor je werkgever waarin eigenlijk staat dat je in het verleden geen strafbare feiten hebt gepleegd die niet door de beugel zouden kunnen in combinatie met het werk dat je gaat doen.

Stel, je wilt in de kinderopvang gaan werken. Dan heb je een VOG verklaring nodig. Ben je in het verleden wel eens veroordeeld vanwege kindermishandeling dan krijg je geen VOG. Je toekomstige werkgever weet dan niet wat er vroeger is gebeurt, maar kan je weigeren als werknemer omdat je geen VOG kan krijgen.

Ook als je vrijwilligerswerk gaat doen heb je vaak een VOG nodig. Zeker als je gaat werken met kinderen, jongeren, op school of in het buurthuis. Ook in de ouderenzorg wordt het aanleveren van een VOG steeds vaker een voorwaarde om aan de slag te gaan als vrijwilliger.

VOG aanvragen stage

Ook stagiaires moeten tegenwoordig een VOG kunnen  aanleveren als ze in bepaalde beroepsgroepen gaan stage lopen zoals de zorg of met kinderen. En ook taxichauffeurs moeten een VOG aanleveren voor ze aan de slag kunnen. Dit alles om een veilige omgeving te creëren waar mensen zonder problemen van diensten gebruik kunnen maken.

Al te vaak is het in het verleden fout gegaan. Mensen die strafbare feiten plegen op hun werk, daarvoor worden veroordeeld en vervolgens in een andere bedrijf, in een soortgelijke functie aan de slag gaan. Dat kon voordat de VOG werd ingevoerd. Er zijn voorbeelden van verpleegkundigen die diefstal pleegden bij bewoners in hun verpleeghuis en nog voordat ze waren veroordeeld bij een concurrerend verpleeghuis gingen werken. De werkgevers mochten dit soort zaken niet aan elkaar doorgeven en dus zo konden deze misstanden vrij gemakkelijk gebeuren.

Makkelijk VOG aanvragen

Het aanvragen van een VOG gaat erg gemakkelijk. Je hoeft er niet meer voor naar het gemeentehuis maar kunt het online regelen. Meestal krijg je de aanvraag ook vergoed van je toekomstige werkgever. Ook een werkgever kan een VOG aanvragen voor een werknemer.

Om op een eenvoudige manier de VOG online aan te vragen vul je de gegevens in die staan vermeld. De aanvraag maakt gebruik van verschillende zogeheten ‘screeningsprofielen’. Geen paniek als je niet weet welk screeningsprofiel op jou van toepassing is. Kom je er niet uit, dan wordt je verder geholpen en krijg je binnen een dag antwoord op de vraag welk screeningsprofiel op jou van toepassing is.

Wat kost een VOG?

De kosten voor de aanvraag zijn € 41,35. Als de aanvraag is gedaan dan kan dat niet meer worden teruggedraaid. Nadat de aanvraag is ingediend krijgt degene waarvoor een VOG wordt aangevraagd een E-mail met een aanvraagcode. Ook als de werkgever de VOG aanvraagt. Degene om wie het gaat moet dan online de aanvraag en zijn of haar identiteit bevestigen. Dit gaat via een DigiD-account. Heb je dat niet, dan moet je deze aanvragen. Bij het bevestigen van de aanvraag moeten de leges worden voldaan. Dat is een bedrag van € 33,85. Hier moet je dus wel rekening mee houden.

Terugkijktermijn VOG

Als de aanvraag eenmaal is ingediend dan wordt er door een afdeling van het ministerie van justitie en veiligheid een onderzoek ingesteld naar je verleden. Er wordt daarvoor vier jaar teruggekeken. Voor sommige beroepen is dat langer, namelijk vijf jaar of zelfs 10 jaar.  Hieronder zie je een overzicht met voorbeelden:

Algemene beroepen 4 jaar
Wegvervoer, ondernemer goederenvervoer 5 jaar
Personenvervoer 5 jaar
Taxichauffeur 5 jaar
Beveiligingsbranche 5 jaar
Burgerluchtvaart 5 jaar
Rij-instructeur 5 jaar
Beëdigde Tolk/Vertaler 10 jaar
Buitengewoon opsporingsambtenaar 10 jaar
Werknemers bij politieke dienst 10 jaar
Werknemers bij ministerie van Veiligheid en Justitie 10 jaar

Voor mensen van 23 jaar en jonger wordt er twee jaar teruggekeken.

Duur VOG aanvraag

Nadat de aanvraag is ingediend kan het acht weken duren voor de VOG wordt opgestuurd. Tussendoor kan niet online worden nagegaan hoe het er voor staat met de aanvraag. Dit kan worden gecheckt bij de dienst Justis die de aanvraag afhandelt. Justis is een onderdeel van het ministerie van justitie en veiligheid die de aanvragen behandelt.

Je vraagt je misschien af in hoeverre een VOG verplicht is. Nou, voor sommige beroepen wel. Mensen in het onderwijs, gastouders en bijvoorbeeld taxichauffeurs zullen toch echt een VOG moeten indienen voor ze aan de slag gaan in hun werk. Maar ook in andere beroepsgroepen wordt werkgevers aangeraden een VOG aan te laten vragen door toekomstige werknemers. Echter wordt het ook aan steeds meer ZZP’ers dit gevraagd. Het is een goed uitgangspunt als werknemers die veel kunnen en mogen binnen een bedrijf, met bijvoorbeeld geld en mensen, een VOG afgeven. Wat denk je van IT medewerkers die overal bij kunnen in het netwerk van een bedrijf. Of mensen die constant met gevaarlijke stoffen werken.

En dan zij er nog een paar situaties waar je ook een VOG moet aanvragen. Als je bijvoorbeeld lid wilt worden van een schietvereniging dan is het logisch dat de vereniging een VOG van je verlangt. Maar ook als je een kind wilt adopteren wordt er een VOG van je verlangd.

Online VOG aanvragen

Het online aanvragen van een VOG is gemakkelijk voor je gemaakt. Het is een kwestie van aangeven in welke gemeente je woont en vervolgens de gegevens in vullen die van je worden gevraagd. Afrekenen via iDeal en klaar is kees.

Er wordt steeds vaker om een VOG gevraagd omdat dit voor werkgevers de meest gemakkelijke manier is om zeker te weten dat ze geen mensen in dienst nemen die kwaad in de zin hebben. Hoe vaak gebeurt het niet dat je vertrouwen hebt in iemand die achteraf niet te vertrouwen is. De VOG is veilig en geeft de zekerheid van privacy voor degene om wie het gaat. Zonder dat de werkgever weet wát er is gebeurd wordt een ja of nee uitgesproken. De werknemer is wél of niet geschikt voor de functie die  beoogd is. En laten we eerlijk zijn, veiligheid voor alles. Niemand wil dat er iemand aan het werk is die een verleden heeft die absoluut niet goed is voor het werk dat ze moeten gaan doen.