Officiële VOG Screening door Ministerie van Veiligheid en Justitie (Dienst Justis). Wij bemiddelen als intermediair. 

VOG kinderopvang

VOG aanvraag starten

De volgende vragen komen aan bod op deze VOG kinderopvang uitlegpagina:

• Wat is een VOG?
• Wat kost een VOG
• Wat betekent VOG
• VOG wat is dat
• Hoe lang is een vog geldig?
• Wanneer krijg je geen VOG?
• Is bewijs van goed gedrag zelfde als VOG?

 

Verklaring Omtrent Gedrag voor mensen werkzaam in de kinderopvang

Een Verklaring Omtrent Gedrag, afgekort VOG, is voor een werkgever van belang om te weten of de toekomstige medewerker betrouwbaar heeft, althans of deze geen strafbare feiten heeft gepleegd die het uitvoeren van de functie kunnen belemmeren. Maar voor sommige beroepen is het zelfs verplicht, bijvoorbeeld bij het werken in de kinderopvang. Voor het werken in de kinderopvang moet men zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang (PRK). Dit kan echter alleen wanneer men in het bezit is van een VOG dat niet ouder is dan 2 maanden.

Personenregister Kinderopvang

Bovengenoemd Personenregister Kinderopvang is bedoeld voor de continue screening van medewerkers in de kinderopvang. Dagelijks wordt gescreend of de namen van de mensen die in dit register geregistreerd staan, voorkomen in nieuwe processen-verbaal. Is dat zo en gaat het om een strafbaar feit dat een veilige omgeving voor kinderen kan bedreigen, dan wordt de betrokkene direct gevraagd om een nieuwe VOG aan te vragen. Wordt er geen nieuwe VOG opgevoerd in het PRK, dan mag betrokkene niet meer in de kinderopvang werken. In dit verband is een VOG dus uitermate belangrijk.

Aanvraagformulieren VOG voor de kinderopvang

Wanneer een VOG voor de kinderopvang moet worden aangevraagd, kan uit verschillende formulieren gekozen worden. Er bestaat een aanvraagformulier voor:
• een persoon die woont of werkt op een opvanglocatie;
• iemand die regelmatig aanwezig is op een opvanglocatie;
• de eigenaar of bestuurder van een eenmanszaak; en
• bedrijven en organisaties.

De bovenste drie zijn aanvraagformulieren voor natuurlijke personen, de laatste is voor een rechtspersoon.

DigitaalVOG kan u helpen bij het kiezen van het juiste formulier. Er wordt bij indiening van het VOG online aanvraagformulier op onze website standaard gecontroleerd of het juiste screeningsprofiel is gekozen, maar u kunt bij het invullen ook aangeven niet te weten welk screeningsprofiel gekozen moet worden. Digitaal VOG kiest dit dan voor u.

Voordelen van het online aanvragen van een VOG

Behalve dat DigitaalVOG u kan helpen het juiste screeningsprofiel te kiezen, is het ook prettiger voor de toekomstige medewerker dat deze niet naar het gemeentehuis moet. Gaat het om VOG-aanvragen voor meerdere personen, dan is het daarbij ook efficiënter om dit via internet te doen dan om alle medewerkers naar het gemeentehuis te laten gaan.

Hoe gaat de aanvraag van de VOG in zijn werk?

Zoals eerder aangegeven, kan de medewerker persoonlijk naar het gemeentehuis gaan. Hierbij heeft hij of zij een formulier nodig dat is ingevuld door de aanvrager (het bedrijf of de organisatie waar de persoon gaat werken). Verder dient hij zich te legitimeren met een identiteitsbewijs. De gemeente stuurt de VOG aanvraag dan door naar dienst Justis, dit is een onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid dat als enige is geautoriseerd om Verklaringen Omtrent Gedrag af te geven.
Kiest u ervoor om de aanvraag via DigitaalVOG te doen, dan sturen wij de aanvraag na controle door naar dienst Justis en ontvangt de betrokkene van deze dienst een e-mail met een aanvraagcode waarmee hij de aanvraag goedkeurt en zichzelf kan identificeren. Dienst Justis start vervolgens het onderzoek. Wanneer er niets wordt gevonden, ontvangt de betrokkene binnen twee weken de Verklaring Omtrent Gedrag in zijn brievenbus en kan hij zich registreren in het PRK.