Officiële VOG Screening door Ministerie van Veiligheid en Justitie (Dienst Justis). Wij bemiddelen als intermediair. 

VOG aanvragen gemeente

VOG aanvraag starten

VOG aanvragen gemeente

In de huidige tijd wordt een toekomstige werknemer steeds vaker gevraagd om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), ook wel verklaring van goed gedrag genoemd. Dat heeft een reden. Tegenwoordig wordt van bedrijven en organisaties steeds meer verwacht dat ze integer zijn, goed met hun klanten, maar ook goed met informatie omgaan. Hoe vaak hebben we in het nieuws niet gehoord dat informatie is uitgelekt of gelijksoortige berichten? Als werkgever is het aannemen van nieuw personeel altijd een gok. Hoewel iemand een goede indruk maakt, weet je toch nooit zeker wie je in huis haalt. Heb je pech en gebeuren er dingen in je bedrijf die niet door de beugel kunnen, dan berokkent slechte reclame veel schade die moeilijk goed te maken is. Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag geeft geen 100 procent zekerheid dat dit niet zal gebeuren, maar in ieder geval weet je dan zeker dat je niet iemand in je bedrijf binnenhaalt die iets op de kerfstok heeft. Overigens is voor een aantal functies een VOG zelfs verplicht, maar daarover later meer.

 

Hoe vraag je een VOG aan?

Een VOG kan op verschillende manieren worden aangevraagd. De betrokkene (de toekomstige werknemer of bijvoorbeeld vrijwilliger) kan zelf de VOG bij de gemeente gaan aanvragen. Dit gebeurt dan aan het loket in het gemeentehuis. De gemeenste stuurt de aanvraag door naar dienst Justis (de afdeling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid die het onderzoek verricht) en na afhandeling krijgt de persoon in kwestie de Verklaring Omtrent Gedrag, ofwel de afwijzing hiervan, via de post thuisgestuurd.
Een andere manier is het online aanvragen van een VOG, dit kan via het online aanvraagformulier op onze website. Dit formulier is zowel in de Nederlandse als Engelse taal opgesteld, dus het is ook toegankelijk voor mensen die geen Nederlands spreken. Online aanvragen is handig voor een particulier, omdat die dan niet naar de gemeente hoeft te gaan. Maar het is nog veel handiger voor werkgevers die voor meerdere mensen tegelijk een VOG willen aanvragen. De werkgever kan namelijk alle gegevens online invullen en dit kan voor meerdere personen aanvragen. Degene voor wie de aanvraag wordt ingediend, ontvangt vervolgens van Dienst Justis een e-mail op zijn of haar persoonlijke e-mailadres met daarin een aanvraagcode. Die code moet dan gebruikt worden om de online aanvraag en de identiteit te bevestigen. Ook moet de betrokkene op dat moment de leges betalen.
Let wel: de VOG wordt altijd naar de persoon gestuurd die gescreend wordt, onafhankelijk van het feit of deze de verklaring zelf bij de gemeente heeft aangevraagd, of dat deze door de werkgever online is aangevraagd. De werkgever zal dus altijd aan de betrokkene om het document moeten vragen. Sterker nog: de werkgever wordt niet geïnformeerd over de verdere afhandeling van de VOG.
Een online aangevraagde VOG wordt over het algemeen wel iets sneller afgehandeld dan wanneer Dienst Justis deze via de gemeente ontvangt.

 

Wat heb je nodig om een VOG aan te vragen?

Gaat men naar de gemeente, dan heeft men nodig:
• een ingevuld aanvraagformulier. Is de aanvraag vanwege een aanstelling bij een bedrijf, dan moet de toekomstige werkgever een gedeelte van het formulier invullen;
• een identiteitsbewijs van betrokkene;
Bij het online aanvragen dient met over het volgende te beschikken:
• zowel voor werkgever als betrokkene: een internetverbinding;
• de werknemer dient een persoonlijk e-mailadres te hebben voor de toezending van de mail van Dienst Justis met aanvraagcode;
• een geldige inschrijving in het Basisregistratie Personen systeem (BRP) van de gemeente. Zonder deze inschrijving kan alleen rechtstreeks bij Dienst Justis de aanvraag worden gedaan;
• de mogelijkheid om via iDeal te kunnen betalen;
• betrokkene moet een geldige DigiD-account hebben. Heeft men dat niet, dan kan deze hier aangevraagd worden.

 

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een VOG?

Bij het aanvragen van een VOG bij de gemeente worden leges in rekening gebracht, deze bedragen € 41,35.
Voor het online aanvragen brengen wij u € 40,35 in rekening, dit is exclusief de kosten van Dienst Justis. Deze bedragen € 33,85 en worden rechtstreeks aan Dienst Justis betaald.

 

Wat is de VOG eigenlijk en waarom zou je het aanvragen?

Over het waarom is hierboven al kort iets gezegd: het geeft meer zekerheid over de betrokkene voorafgaand aan aanstelling. Over het wat kan gezegd worden dat het een verklaring is dat uit onderzoek is gebleken dat de persoon in kwestie geen strafbare feiten heeft begaan, of althans geen strafbare feiten die het aangaan van beoogde functie in de weg kunnen staan. Dat wil zeggen dat er ondanks mogelijke strafbare feiten toch een VOG kan volgen. Denk hier bijvoorbeeld aan snelheidsovertredingen. Deze zullen voor een onderwijzer minder relevant zijn, maar bij een taxichauffeur tellen deze wel zwaar.

 

Is het aanvragen van een VOG gewenst of verplicht?

Dat hangt af van het screeningsprofiel. Voor bijvoorbeeld een taxichauffeur, een onderwijzer of voor gastouders is het verplicht. Voor andere functies en beroepen is het aan te raden. Hierbij kun je denken aan:

• werken met geld en goederen;
• werken met gevoelige informatie;
• werken in een omgeving met kwetsbare mensen (kinderen, ouderen, zieken etc.);
• werken in een omgeving met gevaarlijke stoffen, virussen, opslag, etc.;
• werken met energie, vitale infrastructuur, etc.;
• werken in een functie met macht en waar machtsmisbruik zou kunnen plaatsvinden.

Weet de werkgever niet precies welk screeningsprofiel op het aanvraagformulier ingevuld moet worden, dan kan digitaalvog.nl daarbij helpen.

 

Het onderzoek

Wanneer Dienst Justis de aanvraag heeft ontvangen, wordt de screening gestart. Deze houdt in dat Dienst Justis het Justitieel Documentatiesysteem (JDS) raadpleegt en hierin zoekt naar strafbare feiten. Mocht men het nodig vinden, dan wordt ook bij het European Criminal Record Information System (ECRIS) om strafrechtelijke gegevens van betrokkene gevraagd. Hierin staan namelijk alle strafbare feiten geregistreerd die in de EU-landen zijn begaan.
Wordt er niets gevonden, dan kan betrokkene de Verklaring Omtrent Gedrag twee tot vier weken na de aanvraag verwachten. Deze wordt per post opgestuurd en wordt niet digitaal verstrekt.
Wordt er wel iets gevonden wat mogelijk relevant kan zijn voor de te vervullen functie, dan wordt nader onderzoek gedaan. Dan volgt er alsnog een VOG, of er volgt een afwijzing.

 

Bezwaar afwijzing

Wanneer iemand een afwijzing heeft gekregen, kan er bezwaar worden ingediend. Blijft de afwijzing daarna alsnog gehandhaafd, dan bestaat de mogelijkheid om bij de rechtbank in beroep te gaan tegen deze beslissing op bezwaar.