Officiële VOG Screening door Ministerie van Veiligheid en Justitie (Dienst Justis). Wij bemiddelen als intermediair. 

Verklaring omtrent gedrag (VOG) strafblad

VOG aanvraag starten

Verklaring omtrent het gedrag, een VOG aanvragen

Voor een aantal beroepen en activiteiten (zoals bijvoorbeeld een vrijwilliger bij een voetbalclub) moet je een Verklaring omtrent gedrag aanvragen. Ook wel een VOG genoemd. Het aanvragen van een VOG doe je bij de gemeente. Wat is precies een VOG en hoeveel kost zo’n VOG?

Verklaring van goed gedrag

Een verklaring omtrent gedrag strafblad is een verklaring van goed gedrag. Sommigen andere noemen het “Bewijs van goed gedrag“. In sommige beroepen wil de werkgever graag weten of je in het verleden in aanraking bent geweest met justitie. Voorbeelden hiervan zijn banken en overheden die graag willen weten of je in het verleden veroordeeld bent geweest voor bijvoorbeeld: fraude of verduistering van geld. De verklaring geeft aan of de werknemer kan werken in de nieuwe functie aan de hand van zijn verleden. Zowel de werknemer als werkgever kan zo’n VOG aanvragen. De aanvraag wordt gedaan bij de gemeente. De Gemeente stelt deze vraag aan Dienst Justis. Zij kunnen dit in de systemen van justitie achterhalen.

De VOG zegt iets over de werknemer t.o.v. de nieuwe functie

Veel mensen denken dat een verklaring omtrent gedrag strafblad jouw hele lijst met aanrakingen met justitie aangeeft. Dit is niet zo. De VOG kent een aantal profielen. De VOG zegt alleen of je geschikt bent voor het profiel van de functie die je gaat uitoefenen. Ben je eerder veroordeeld geweest voor fraude zal je weinig kans maken op een functie bij een bank. Heb je een zedenmisdrijf begaan maak je weinig kans om sportleraar te worden bij kinderen.

Kosten VOG

Met behulp van een aanvraagformulier VOG vraag je een Verklaring omtrent gedrag strafblad aan. Een VOG verklaring krijgt je als, uit het onderzoek door Dienst Justis is gebleken dat je geen strafbare feiten hebt gepleegd. Bij ons heet deze dienst “Justis verklaring omtrent gedrag“. Dienst Justis beoordeeld daarnaast of de strafbare feiten die je hebt begaan belangrijk zijn voor de functie die je gaat uitoefenen.
De kosten van een VOG zijn € 40,35.

De VOG Rechtspersoon

Ook bedrijven en stichtingen kunnen een verklaring omtrent gedrag strafblad aanvragen. Het gaat dan om Nederlandse bedrijven en stichtingen. Alle bestuurders van deze bedrijvenworden gecontroleerd op strafbare feiten

Een verklaring omtrent gedrag strafblad wordt soms vereist als je bij een nieuwe werkgever in dienst treedt. De verklaring van goed gedrag meldt of je ooit in aanraking bent geweest met justitie en indien je dat wel bent geweest je daarom niet geschikt geacht wordt voor de functie. Ook bedrijven en stichtingen kunnen een verklaring omtrent gedrag strafblad aanvragen. De verklaring wordt aangevraagd bij de gemeente (of via onze ‘Aanvraagformulier VOG‘) en te allen tijde door Dienst Justis behandeld.