Officiële VOG Screening door Ministerie van Veiligheid en Justitie (Dienst Justis). Wij bemiddelen als intermediair. 

Vog aanvragen amsterdam

Verklaring omtrent het gedrag aanvragen (VOG) als bewoner van gemeente Amsterdam

VOG aanvraag starten

Op deze uitlegpagina komen de volgende vragen aan bod:

vog aanvragen zzp er.
• Kun je zelf een VOG aanvragen?
• Wat kost een VOG aanvragen Amsterdam?
• Kan ik online vog aanvragen?
• Waar vind ik mijn VOG terug?
• Kan ik voor mijzelf een VOG aanvragen?
Kosten VOG
• Hoe vraag ik een VOG aan?
Wanneer krijg je geen VOG
• Hoe lang duurt VOG via Justis? (Justis verklaring omtrent gedrag)
• Kun je een VOG met spoed aanvragen?
VOG aanvragen gemeente

VOG aanvragen in Amsterdam

Heden ten dage vragen veel organisaties en bedrijven in Amsterdam hun toekomstige werknemers om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. Integriteit is in Nederland een belangrijk begrip en het aanvragen van een VOG voor nieuwe medewerkers kan eraan bijdragen de integriteit binnen een bedrijf te waarborgen.

Wat is een VOG eigenlijk?

De VOG wordt afgegeven door Justis, dit is een afdeling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en is de enige instantie in Nederland die de autorisatie heeft om deze verklaring af te geven. De VOG houdt in dat verklaard wordt dat het justitiële verleden van een persoon geen bezwaar vormt voor een bepaalde functie of een bepaald doel.

Voor sommige functies is de VOG wettelijk verplicht, zoals bij taxichauffeurs, in het onderwijs en in de kinderopvang.

Hoe moet een VOG worden aangevraagd?

De VOG kan worden aangevraagd bij de gemeente Amsterdam of online. Wanneer een werkgever een VOG wil aanvragen voor één of meerdere nieuwe medewerkers, dan is het handig om dit online te doen. De betrokken medewerker hoeft dan niet naar het gemeentehuis. Bovendien geeft aanvragen via het gemeentehuis Amsterdam enige vertraging ten opzichte van de online aanvraag.

Voor het online aanvragen van een VOG kunt u deze link volgen. Uw aanvraag komt dan bij ons binnen en wij zullen deze checken voordat hij naar Justis gaat. Daarnaast kunnen wij u helpen met het bepalen van het screeningsprofiel, indien dit voor de werkgever onduidelijk mocht zijn. Na onze check sturen wij het aanvraagformulier door naar Justis. De betrokkene (degene waar de VOG voor wordt aangevraagd, dus niet de werkgever) ontvangt een e-mail van Justis met een aanvraagcode waarmee hij (of zij) de aanvraag goedkeurt. Tevens moet betrokkene dan zijn identiteit bevestigen door middel van DigiD en moet hij de leges van € 33,85 voldoen. Als dit alles is gedaan, dan wordt het onderzoek gestart.

Nog geen DigiD account? Vraag dit account dan hier aan.

Wat houdt het onderzoek door Justis in?

Justis gaat na of er van betrokkene strafrechtelijke gegevens bekend zijn. Men raadpleegt hiervoor het JDS (Justitieel Documentatiesysteem) en indien Justis dat nodig vindt, wordt er ook op Europees niveau gekeken in het ECRIS (European Criminal Record Information System). Indien men niets vindt, kan betrokkene de VOG binnen twee weken na aanvraag in de brievenbus verwachten. Wanneer wel iets wordt gevonden, hangt het ervan af of het gepleegde feit een belemmering is voor de functie, maar ook hoe lang geleden het feit is gepleegd. Daarvoor hanteert Justis de zogenaamde terugkijktermijnen. Bepaalde feiten leiden een aantal jaren nadat ze gepleegd zijn niet meer tot afwijzing, andere feiten (zoals een zedenmisdrijf) verlopen echter nooit.

Wat als de VOG niet wordt afgegeven?

Als Justis meent dat er geen VOG kan worden afgegeven, dan ontvangt betrokkene een voornemen tot afwijzing’ en wordt hij tot 2 weken na dagtekening in de gelegenheid gesteld hierop digitaal of schriftelijk te reageren. Justis neemt deze reactie in overweging en beslist opnieuw.

Wordt de VOG wederom afgewezen, dan kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen 6 weken na dagtekening van het nieuwe besluit tot afwijzing. In de meeste gevallen wordt betrokkene dan opgeroepen voor een hoorzitting. Leidt dit opnieuw tot een afwijzing, dan is de laatste mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan bij de rechtbank.