Officiële VOG Screening door Ministerie van Veiligheid en Justitie (Dienst Justis). Wij bemiddelen als intermediair. 

VOG Taxichauffeur

VOG aanvraag starten

Hoe zit het precies met een Verklaring Omtrent Gedrag voor een taxichauffeur?

Op deze uitlegpagina komen de volgende vragen aan bod:

• Vog aanvragen als zzp’er
• vog aanvragen zzp er zorg
• vog aanvragen voor zzp er
• Hoe vraag ik als ZZP er een VOG aan?
• Kan ik voor mijzelf een VOG aanvragen?
• Kosten VOG
• Hoe vraag ik een VOG?
• Wanneer krijg je geen VOG
• Hoe lang duurt VOG via Justis? (Justis verklaring omtrent gedrag)
• Kun je een VOG met spoed aanvragen?

 

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag is verplicht

Iemand die aan de slag wil als taxichauffeur dient bij Kiwa een chauffeurskaart (lees hier je het kunt aanvragen) aan te vragen. Voor de aanvraag van deze kaart dient de chauffeur over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te beschikken, deze moet dus worden aangevraagd. Overigens is voor een taxichauffeur, net als voor bijvoorbeeld onderwijzers en kinderopvang, een VOG volgens de wet verplicht.

VOG aanvragen

De VOG kan op twee manieren worden aangevraagd:
Via de gemeente: de chauffeur moet hiervoor persoonlijk naar het gemeentehuis van zijn woonplaats te gaan. Hij dient dan een aanvraagformulier mee te nemen. Is de taxichauffeur in loondienst, dan moet een gedeelte van het aanvraagformulier al door de werkgever zijn ingevuld. Verder is legitimatie middels paspoort of identiteitskaart verplicht. De leges voor de VOG bedragen € 41,35. Deze moeten direct bij de aanvraag worden betaald. De gemeente stuurt de aanvraag door naar Dienst Justis (de screeningsautoriteit die valt onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid).

Online: Op onze website kunt veel informatie vinden hoe wij tegen een keline vergoeding de VOG voor u kunnen aanvragen. U kunt het   dan online invullen en indienen. Het bedrijf zal het aanvraagformulier VOG controleren. In het geval van een taxichauffeur wordt gekeken of het juiste screeningsprofiel is ingevuld: 65 Taxibranche; chauffeurskaart. Net als bij de gemeente, zal het bedrijf het aanvraagformulier ook doorzetten naar Dienst Justis. De betrokkene ontvangt dan een e-mail met een aanvraagcode. Met deze code kan betrokkene de aanvraag goedkeuren. Hij dient zichzelf te legitimeren met behulp van zijn Digid account. Heeft men geen Digid-account, dan kan deze hier worden aangevraagd. Verder moeten er leges worden betaald, deze bedragen € 33,85.
Wanneer er niets wordt gevonden, krijgt betrokkene de VOG binnen 2 weken in zijn brievenbus.

 

VOG Taxichauffeur-Verklaring omtrent goed gedrag aanvragen

 

Belangrijk om te weten:
• De VOG wordt alleen in hard copy verstrekt en wordt als persoonlijk document naar betrokkene gestuurd.
• De VOG wordt eenmalig verstrekt, raak deze dus niet kwijt! De Kiwa zal vragen om een origineel en neemt geen genoegen met een kopie.

 

Continue screening

De eerder genoemde chauffeurskaart van Kiwa is 5 jaar geldig. Echter, bij verlenging hoeft niet steeds opnieuw een VOG te worden aangevraagd. Dit komt door de continue screening. Dat houdt in dat de chauffeur constant onder toezicht staat. Als er relevante gegevens aan het strafblad van een chauffeur worden toegevoegd, screent Dienst Justis de chauffeur opnieuw. Indien Dienst Justis het nodig acht, wordt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op de hoogte gebracht. De ILT op zijn beurt informeert de Kiwa. Kiwas kan dan de chauffeur vragen om een nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. Dienst Justis beoordeelt opnieuw of een VOG kan worden afgegeven. Bij deze beoordeling worden bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden van de chauffeur ook meegenomen, waardoor mogelijk toch een nieuwe VOG wordt afgegeven. Als Dienst Justis deze VOG niet afgeeft, zal Kiwa geen andere mogelijkheid zien dat de chauffeurskaart in te trekken. Dit betekent dat werken als taxichauffeur voor deze persoon niet meer is toegestaan.