Officiële VOG Screening door Ministerie van Veiligheid en Justitie (Dienst Justis). Wij bemiddelen als intermediair. 

FactuurgegevensExtra informatie

Je bestelling

Product Subtotaal
Subtotaal  0,00
Totaal  0,00

Aanvraagformulier VOG

Mogelijk ben je op deze website beland omdat je bijvoorbeeld door een toekomstige werkgever verzocht bent om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Dit kun je gemakkelijk doen door op deze website het online aanvraagformulier VOG in te vullen. Steeds meer werkgevers en organisaties vragen heden ten dage om een VOG. Waren er 15 jaar geleden zo’n 250.000 aanvragen, nu zijn het er rond de 1,2 miljoen. Dit komt omdat de laatste jaren steeds meer bedrijven zich ervan bewust zijn dat een goed integriteitsbeleid belangrijk is. Doet je werknemer dingen die niet door de beugel kunnen, dan brengt hij daarmee het bedrijf in diskrediet. Dat is uiteraard ongewenst vanuit het oogpunt van de organisatie. Om die reden wordt waarde gehecht aan een Verklaring Omtrent Gedrag, die in de volksmond ook wel een verklaring van goed gedrag wordt genoemd.

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een VOG?

Vaak zal de werkgever of organisatie die vraagt om de VOG de kosten hiervoor vergoeden. Vraag je de VOG aan via dit digitaal aanvraagformulier VOG dan dient op het moment dat dit digitale formulier aan ons verzonden het bedrag van € 40,35 te worden voldaan. Daarna dient men aan de overheid nog leges te betalen, deze bedragen € 33,85.

Een VOG kan ook persoonlijk bij de gemeente worden aangevraagd, dan zijn de kosten € 41,35. Dit kan wel langer duren dan wanneer de VOG digitaal wordt aangevraagd. Daarnaast zijn er werkgevers die de aanvraag voor de werknemer (VOG aanvragen werkgever) doen, bij de gemeente kun je echter alleen persoonlijk de VOG aanvragen. Hieronder meer over hoe de procedure in zijn werk gaat.

Hoe moet de VOG worden aangevraagd?

De aanvrager zelf of de werkgever vult het online aanvraagformulier VOG in. Om dit te kunnen doen, moet de aanvrager over een geldige inschrijving beschikken in het Basisregistratie Personen systeem van de gemeente waar de aanvrager woonachtig is. Op het moment van indienen van het aanvraagformulier dienen aan Digitaal VOG de kosten van € 41,35 te worden overgemaakt via iDeal. Bedenk hierbij wel dat eenmaal dat Digitaal VOG de aanvraag heeft ingediend bij Dienst Justis, deze niet meer kan worden ingetrokken.

Ongeacht of de werkgever of aanvrager het aanvraagformulier VOG invult, de aanvrager zal na indiening op zijn persoonlijke e-mailadres van de screeningsactiviteit Justis (een onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid) een e-mail ontvangen met daarin een aanvraagcode. Dat betekent dus dat de aanvrager over een persoonlijk e-mailadres moet beschikken om deze mail te kunnen ontvangen. Met de aanvraagcode kan de aanvrager dan de online aanvraag en zijn of haar identiteit bevestigen. Op dit moment dienen de leges van € 33,85 te worden voldaan. Voor het bevestigen van de identiteit is een geldig DigiD-account nodig. Beschik je hier niet over, lees dan verder in de tekst hoe je deze kunt aanvragen.

Wat gebeurt er na het indienen van de aanvraag?

Als de aanvraag is ingediend en de identiteit bevestigd, dan start Dienst Justis het onderzoek naar de aanwezigheid van een strafblad of naar in het verleden begane strafbare feiten. Indien die er niet zijn, krijgt de aanvrager vrij snel – vaak binnen twee weken – de VOG met de post binnen. Deze wordt niet via e-mail verstrekt. Ook wordt deze maar eenmaal afgegeven, dus laat de werkgever een kopie maken en vraag dan het origineel terug.

Het kan ook zijn dat Dienst Justis iets vindt dat nader onderzoek vraagt. Wanneer iemand namelijk strafbare feiten heeft gepleegd, dan wil dit niet direct zeggen dat de VOG niet wordt afgegeven. Begane snelheidsovertredingen bijvoorbeeld zullen zwaar tellen voor een taxichauffeur, maar niet voor en onderwijzer.

De zogenaamde terugkijktermijn voor strafbare feiten is vier jaar (en voor personen jonger dan 23 jaar twee jaar). Echter voor beroepen als wegvervoerondernemer goederenvervoer of personenvervoer, in de taxibranche, in de beveiliging van de burgerluchtvaart, een rijinstructeur, etc. geldt een terugkijktermijn van 5 jaar en voor een beëdigde tolk/vertalerbuitengewoon opsporingsambtenaar, personen werkzaam bij een politieke dienst of bij het ministerie van VenJ en sommige andere beroepen geldt een terugkijktermijn van 10 jaar. Bij rechterlijke ambtenaren of voor extern en intern personeel van een inrichting of voorziening is de terugkijktermijn 30 jaar. Heeft iemand ooit een zedendelict begaan, dan is er een terugkijktermijn van onbepaalde tijd. Ongeacht of iemand een zedendelict dus langer dan 4 jaar geleden heeft begaan, deze zal zichtbaar zijn en blijven.

Wanneer genoemd nader onderzoek nodig is, zal de VOG – indien deze wordt afgegeven – na uiterlijk acht weken worden ontvangen.

Gedurende het onderzoek is het helaas voor Digitaal VOG niet mogelijk om de status van de aanvraag te checken. Dit kan de aanvrager alleen persoonlijk bij Dienst Justis opvragen.

Geen DigiD account?

Zoals eerder aangegeven, is een geldig DigiD-account nodig om je identiteit te bevestigen. Dit is namelijk een soort digitaal paspoort voor overheidsinstanties en hiermee kan je identiteit worden geverifieerd. Als je (nog) geen DigiD-account hebt, dan kan dat hier worden aangevraagd.

Is een VOG verplicht?

Voor beroepen zoals onderwijzersgastouders of taxichauffers is een VOG wettelijk verplicht. Waar de VOG niet verplicht is, zijn er wel beroepsgroepen waar werkgevers wordt geadviseerd om de toekomstige werknemers een VOG-aanvraag te laten indienen. Daarbij valt te denken aan:

 • medewerkers die met geld en goederen werken of werken met gevoelige informatie;
 • medewerkers die werken met kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen, zieken of mensen met een beperking;
 • medewerkers die toegang hebben tot ruimtes met bijvoorbeeld machines, opslag, gevaarlijke stoffen, virussen;
 • medewerkers die met energie, ICT, waterveiligheid (vitale infrastructuur) werken;
 • managers met veel bevoegdheden.

Maar ook als je niet in genoemde beroepsgroepen gaat werken, geldt dat iedere organisatie vrij is om te beslissen of deze een Verklaring Omtrent Gedrag wenst van zijn toekomstige werknemer.

Ook zijn er situaties waar geen werkgever-werknemer-relatie bestaat, maar waar een VOG ook nodig is. Dat is bijvoorbeeld:

 • wanneer je een visum wilt aanvragen;
 • als je gaat emigreren;
 • als je een kind wilt adopteren;
 • als je vrijwilligerswerk bij een sportvereniging wilt gaan doen;
 • indien je een huisvestingsvergunning wilt aanvragen;
 • wanneer je lid wilt worden van een schietvereniging.

Dit verklaart wel waarom er zoveel VOG-aanvragen worden gedaan. De makkelijkste, en ook snelste, manier is om dit via het online aanvraagformulier VOG te doen. Zeker voor werkgevers, die soms meerdere VOG-aanvragen tegelijk willen aanvragen, is deze wijze van aanvragen snel en efficiënt.

 

Formulier
invullen

1

Vul het formulier zo goed mogelijk in.

Online
bevestigen

2

Justis stuurt u een e-mail.

Bevestig identiteit

3

Aanvraag online verifiëren.

Per post verzonden

4

Uw aanvraag wordt verwerkt.

Vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen

Hoe vraag ik een VOG aan?

U kunt op verschillende wijzen een VOG aanvragen. Dit kan natuurlijk digitaal via onze aanvraagformulier, maar het kan ook via uw gemeente. Het verschil is dat het digitaal sneller en gemakkelijker is dan via de gemeente. Het is maar waar uw voorkeur bij ligt.

Vraag nu digitaal uw VOG aan. Binnen enkele minuten aangevraagd!

Waar dient een VOG voor?

Wellicht heeft u een nieuwe baan of functie waarvoor u een VOG nodig heeft. Voor functies die met kwetsbare personen en goederen, vertrouwelijke gegevens of bijvoorbeeld geld/bankzaken te maken hebben, is een VOG vaak (wettelijk) verplicht. Een VOG zal laten zien of u in het recente verleden strafbare feiten heeft gepleegd. Voor bepaalde functies toont het aan of u wel of geen bedreiging vormt voor uw nieuwe baan of functie.

Binnen hoeveel dagen ontvang ik mijn VOG?

Binnen 1 werkdag ontvangt u een e-mail van Dienst Justis. In die e-mail kunt u uw VOG aanvraag afronden. Zodra u uw aanvraag heeft afgerond, zal uw screening plaatsvinden. De screening duurt vaak tussen de 1 – 4 weken. De tijdsduur hangt compleet af van de drukte bij Justis en de strafbare feiten die u heeft gepleegd.

Voor de status van uw VOG kunt u Dienst Justis bellen op het telefoonnummer: 088 – 99 82 200

Hoe krijg ik de Verklaring geleverd?

De VOG wordt per post thuis geleverd binnen 2-8 weken. Als u niet in aanmerking komt dan krijgt u hier een bericht van. Hoelang de levering duurt hangt namelijk af van uw eigen verleden en hoe druk het is bij Dienst Justis.

Hoeveel kost het aanvragen van een VOG?

De kosten voor het online aanvragen van een VOG via onze website totaal €74,20. Bij een digitale VOG-aanvraag bestaan de kosten uit twee delen. Het eerste gedeelte van de kosten €40,35 betaalt u aan ons; dit zijn de kosten voor het verwerken van de aanvraag. Wij zetten uw aanvraag binnen 1 werkdag voor uw klaar bij Dienst Justis. De overige €33,85 betaalt u aan Dienst Justis met DigiD. Uw VOG aanvraag is dan volledig.

Wanneer vervalt mijn heroepingsrecht?

Onze dienst is geleverd op het moment dat u van Dienst Justis de e-mail ontvangt, daarom komt het herroepingsrecht te vervallen vanaf dat moment. Als u de aanvraag voor de verwerking annuleert, dan is dat geen probleem.

Hoe kan ik zelf mijn VOG aanvragen?

Als u geen gebruik wilt maken van onze dienstverlening kunt u uiteraard ook zelf uw VOG aanvragen, neem hiervoor contact op met uw werkgever of maak een afspraak bij uw gemeente. U kunt het aanvraagproces starten door het aanvraagformulier in te vullen en de verwerkingkosten van €40,35 te voldoen.

Wat is een VOG screeningsprofiel?

Als u een VOG digitaal online aanvraagt, selecteert u eerst de bijbehorende profielen op basis van uw functie of beroep. Voor bepaalde beroepen bestaan specifieke screeningsprofielen waarop Dienst Justis (onderdeel van Ministerie van Justitie en Veiligheid) u zal screenen.

Wie beoordeelt mijn VOG?

Dienst Justis is de screeningsautoriteit die uw VOG aanvraag zal screenen. Zij beoordelen middels exclusieve bronnen of uw aanvraag wel of niet wordt goedgekeurd.

VOG aanvragen vanuit het buitenland?

Bevind u zich in het buitenland maar staat u nog wel ingeschreven bij een Nederlandse gemeente en beschikt u over DigiD en iDEAL? Dan kunt u snel en eenvoudig een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) aanvragen. Het document wordt per post thuisgestuurd naar het adres dat bij de gemeente bekend is.

Kan ik een VOG krijgen met een strafblad?

De beslissing of u wel of geen Verklaring Omtrent Gedrag krijgt is afhankelijk van de terugkijktermijn en de beroep of functie die u gaat uitvoeren (er wordt ook gekeken naar het doel van de aanvraag). Er wordt onderzoek gedaan naar uw verleden en het belang van de aanvrager wordt ook afgewogen tegen het risico voor de samenleving.

Hoe kan ik de status van mijn VOG zien?

Dienst Justis weet de status van uw aanvraagproces. Zij weten of uw VOG al met de post is of als die nog in behandeling is. Door privacywetgeving kunt alleen u Dienst Justis contacteren voor de status van uw VOG aanvraag. Wij mogen dit dus niet voor u doen.

Voor de status van uw VOG kunt u Dienst Justis bellen op het telefoonnummer: 088 – 99 82 200

Mag mijn werkgever om een VOG vragen?

Ja, uw werkgever mag ook als het niet wettelijk verplicht is, om een VOG vragen. Voor functies en banen in bijvoorbeeld de zorg, onderwijs of in de bankwereld is het vaak vanzelfsprekend, maar ook in andere sectoren mag er om een VOG gevraagd worden door de werkgever. De werkgever mag dit zelf bepalen.

Justis is een screeningsautoriteit die uw VOG aanvraag zal beoordelen en zal bepalen of u een VOG ontvangt.

Werken jullie voor Dienst Justis?

Nee, wij werken niet voor of samen met Justis. Wij zetten slechts uw aanvraag klaar bij Justis. U kunt ons zien als een intermediair voor het aanvragen van uw VOG. Dienst Justis is de screeningsautoriteit die uw VOG aanvraag zal screenen.

Heeft u vragen? Kom met ons in contact.

Wij dienen als online intermediair voor het bestellen van uw VOG.