Officiële VOG Screening door Ministerie van Veiligheid en Justitie (Dienst Justis). Wij bemiddelen als intermediair. 

Officiële VOG Screening door Ministerie van Veiligheid en Justitie (Dienst Justis).

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene Voorwaarden en toepasselijkheid

vog-portaal.nl handelt niet voor of namens Justis, ook werken wij niet samen met hen. Wij dienen als online intermediair voor het bestellen van uw VOG. Het is ons doel om bij de aanvraag de zorg van de klant weg te nemen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle overeenkomsten, diensten en leveringen tussen de klant en verkoper. Afwijkende voorwaarden van een klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dit geldt ook voor het verlenen van diensten met kennis van tegenstrijdige voorwaarden.

Artikel 3: Herroepingsrecht

Daar de dienst direct na het aanvragen en betalen van de dienstverlening wordt uitgevoerd en afgerond vervalt het herroepingsrecht, vog-portaal.nl heeft een inspanningsverplichting richting de afnemer.

Artikel 4: Aanbod

Ingeval een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, zal dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld worden. Het aanbod zal een nauwkeurige omschrijving omvatten van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is zo uitgebreid mogelijk, zodat de consument een zo goed mogelijke beoordeling kan maken. Ook zal bij elke aanbod duidelijk zijn wat de rechten en verplichtingen zijn. Deze rechten zijn verbonden met de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 5: De koop

Als niet anders is bepaald in de overeenkomst of de algemene voorwaarden dan dient de consument het verschuldigde bedrag te voldoen. In geval de klant niet op tijd voldoet aan zijn of haar betalingsverplichting(en) dan hebben wij de mogelijkheid om na 14 dagen de koop te ontbinden. Wij zullen uw aanvraag dan niet doorsturen naar Justis.

Artikel 6: Prijzen

De prijzen die door ons zijn vermeld voor onze aangeboden producten en diensten worden in euro’s aangeboden. De prijzen zijn dan ook inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten. Het is tevens ook exclusief belastingen, heffingen of andere onverwachte bijkomende kosten, tenzij dit natuurlijk anders is vermeld of schriftelijk is vastgelegd.

Alle vorderingen van de verkoper worden per direct opeisbaar op het moment dat een betalingsdatum niet is gehaald of wanneer de koper andere contractuele afspraken schendt. Ook wanneer de verkoper kennis krijgt van omstandigheden die de kredietwaardigheid van de koper waarschijnlijk zullen verminderen.

Artikel 7: Overeenkomst

De overeenkomst tussen de koper en verkoper komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en zodra de aankoop op basis van de voorwaarden is voldaan.

Artikel 8: Levering

Bij het in ontvangst nemen, zal de ondernemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Bij de uitvoering van de bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de screening die door Dienst Justis wordt uitgevoerd.

Artikel 9: Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een digitaal platform voor geschillenbeslechting (OS) die online plaatsvindt. U vindt dit onder volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie.

Heeft u een vraag over de VOG aanvraag? Neem contact op met de klantenservice.

VOG aanvraag starten

U zult een e-mail van Dienst Justis ontvangen waarin u uw aanvraag kunt bevestigen. In de e-mail betaalt u de overige kosten van €33,85 aan Dienst Justis. Zodra de betaling is gedaan, start het screeningsproces door Dienst Justis. U zult uw Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) per post ontvangen op het inschrijvingsadres dat bij uw gemeente bekendstaat.

Screening door Ministerie van Veiligheid en Justitie (Dienst Justis).

De online intermediair voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag. Wij verwerken uw aanvraag en zetten deze binnen no-time voor u klaar. Wij hebben geen commerciële samenwerking met Dienst Justis.

Snel en eenvoudig

Wij regelen uw VOG aanvraag.

Neem gerust contact op

Stuur een e-mail

Binnen één werkdag reactie

info@digitaalvog.nl

Kvk 87436140

Beveiligd

SSL encryption

© 2022 vog-portaal.nl – Online intermediair voor het bestellen van uw VOG.